Behandlinger og priser

 

Undersøkelse inkludert røntgen, tannrens, hygienetillegg Kr 970
Hygienetillegg/engangsutsyr Kr 200
Anestesi Kr 190
Røntgenbilde Kr 100
OPG Kr 800
Fyllingsterapi, ikke inkludert anestesi og hygienetillegg /engangsutstyr:
Komposittfylling, 1 flate Kr 850
Komposittfylling, 2 flater Kr 1 300
Komposittfylling, 3 flater Kr 1 500
Kompliserte fyllinger kan tidsdebiteres med Kr 2 000 per time
Protetikk, inkludert anestesi, hygienetillegg og tannteknikerutgifter:
Krone (porselenskrone, zirkonium, metall-keram) Kr 5 500-6 500
Porselensonlay, porselenslaminater Kr 6 000-6 500
Bro (porselen, metall-keram) Kr 6 000-6 500 pr ledd
Stiftoppbygging Kr 1 000
Støpt metallstift Kr 1 000
Vitallium delprotese Kr 13 000
Helprotese, 1 kjeve Kr 10 000
Rebasering Kr 2 500

Bittskinner

  • Myk
  • Hard (inkl 1 etterkontroll)

Kr 1 500

Kr 4 500

NB! Ved behandling med hard bittskinne dekkes deler av beløpet av Helfo
Endodontisk behandling, ikke inkludert anestesi, hygienetillegg, røntgen:
1 kanal Kr 2 000
2 kanaler Kr 2 500-3 000
3-4 kanaler Kr 5 000
Ekstraksjoner, ikke inkludert anestesi og hygienetillegg:
Ukomplisert ekstraksjon Kr 1 200
Komplisert ekstraksjon tidsdebiteres
Periodontalbehandling:
Tidsdebiteres med timeshonorar, ikke inkludert anestesi og hygienetillegg
NB! Deler av beløpet dekkes av Helfo
Bleking:
Blekeskinne en kjeve + blekemiddel Kr 2 000
Blekeskinner begge kjever + blekemiddel Kr 3 500
Gebyr for uteblivelse til avtalt time:
½ time Kr 400
1 time Kr 800
NB! Avbestilling må skje senest kl. 16 arbeidsdagen i forveien.

 

Disse prisene gjelder f.o.m 01.08.2019

Har du flere spørsmål er det bare å ringe 221 93 060 eller sende mail til post@helsfyrtannklinikk.no

 

Undersøkelse inkludert røntgen, tannrens, hygienetillegg Kr 970
Hygienetillegg/engangsutsyr Kr 200
Anestesi Kr 190
Røntgenbilde Kr 100
OPG Kr 800
Fyllingsterapi, ikke inkludert anestesi og hygienetillegg /engangsutstyr:
Komposittfylling, 1 flate Kr 850
Komposittfylling, 2 flater Kr 1 300
Komposittfylling, 3 flater Kr 1 500
Kompliserte fyllinger kan tidsdebiteres med Kr 2 000 per time
Protetikk, inkludert anestesi, hygienetillegg og tannteknikerutgifter:
Krone (porselenskrone, zirkonium, metall-keram) Kr 5 500 – 6 500
Porselensonlay, porselenslaminater

Kr 6 000 –

6 500

Bro (porselen, metall-keram) Kr 6 000 – 6 500 pr ledd
Stiftoppbygging Kr 1 000
Støpt metallstift Kr 1 000
Vitallium delprotese Kr 13 000
Helprotese, 1 kjeve Kr 10 000
Rebasering Kr 2 500

Bittskinner

  • Myk
  • Hard (inkl 1 etterkontroll)

Kr 1 500

Kr 4 500

NB! Ved behandling med hard bittskinne dekkes deler av beløpet av Helfo
Endodontisk behandling, ikke inkludert anestesi, hygienetillegg, røntgen:
1 kanal Kr 2 000
2 kanaler Kr 2 500 – 3 000
3-4 kanaler Kr 5 000
Ekstraksjoner, ikke inkludert anestesi og hygienetillegg:
Ukomplisert ekstraksjon Kr 1 200
Komplisert ekstraksjon tidsdebiteres
Periodontalbehandling:
Tidsdebiteres med timeshonorar, ikke inkludert anestesi og hygienetillegg
NB! Deler av beløpet dekkes av Helfo
Bleking:
Blekeskinne en kjeve + blekemiddel Kr 2 000
Blekeskinner begge kjever + blekemiddel Kr 3 500
Gebyr for uteblivelse til avtalt time:
½ time Kr 400
1 time Kr 800
NB! Avbestilling må skje senest kl. 16 arbeidsdagen i forveien.

 

Disse prisene gjelder f.o.m 01.08.2019

Har du flere spørsmål er det bare å ringe 221 93 060 eller sende mail til post@helsfyrtannklinikk.no

Kontakt oss 

HELSFYR TANNKLINIKK

Telefon: 221 93 060
E-post: post@helsfyrtannklinikk.no

Adresse: Karoline Kristiansens vei 5, 0661 Oslo

Åpningstider:

Hverdager: 08:00-16:00